User Tools

Site Tools


virus

Virus

Virus är icke-levande partiklar som har förmågan att infektera celler och tvinga dem att producera nya viruspartiklar. De flesta virus har en enkel uppbyggnad: ett genom (DNA eller RNA), några enzym som skall påverka värdecellens reaktion på viruset och en kapsel av protein.

Virus kan drabba både eukaryoter och prokaryoter

virus.txt · Last modified: 2016/10/30 04:35 by 127.0.0.1