User Tools

Site Tools


virologi

Virologi: läran om smittsamma organismer

Se även immunologi

Smittsamma organismer och virus

Bakterier

Antibiotika

Virus

Antivirala läkemedel

Epidemier

Influensa

Influensa (huvudsida)

 • Föreläsning med Fredik Elg (prof virologi) om influensans historia på tek-nat dagarna i Umeå 2015 Anteckningar från tek-nat dagarna i Umeå 2015: influensa
  • Första kända från klassisk tid
  • Första globala pandemin 1500-talet
  • Ca 3/sekel sedan dess
  • Influensaviruet kan rekombinera delar, vilket leder till varierande antigener och verkan
  • De flesta versioner relativt ofarliga för friska/icke riskgrupp
  • Beteckningarna beskriver antigen-typer ???
virologi.txt · Last modified: 2016/10/30 04:35 by 127.0.0.1