User Tools

Site Tools


vaetebindningar

Vätebindningar

[Vätebindning mellan kväve-väte eller syre-väte] På grund av den stora skillnaden i elektronegativitet mellan väte och syre, kväve eller fluor blir en dipol-dipolbindning mellan en väte som är bunden till en mycket av dessa mycket elektronegativa atomer och som befinner sig i närheten av en annan starkt elektronegativ atom mycket stark.

Vätebindning kan ske både inom molekyler – till exempel mellan de två hydroxylgrupperna i etylenglykol – och mellan molekyler.

Vätebindningar är de starkaste bindningarna mellan molekyler, och är t.ex. orsaken till att vatten har en mycket hög kokpunkt för sin molekylstorlek. De är även viktiga för att bibehålla proteiners tredimensionella struktur.

Läs mer

vaetebindningar.txt · Last modified: 2017/06/08 13:08 (external edit)