User Tools

Site Tools


urea

Urea

Urea kallades tidigare för urinämne.

[Urinämne, CO(NH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>] När protein bryts ned i kroppen kommer det att bildas ett överskott på amino-grupper, och dessa måste elimineras på ett effektivt sätt. Däggdjur och groddjur gör detta genom att bilda urinämne, medan bl.a. fåglar, reptiler och insekter producerar urinsyra. Fiskar och de flesta andra vattenlevande djur producerar ammoniak.

urea.txt · Last modified: 2017/02/18 08:54 (external edit)