User Tools

Site Tools


stoekiometri

Stökiometri

Stökiometri är den delen av kemin där man utför beräkningar, t.ex. för att beräkna det teoretiska utbytet av en reaktion1). Det finns även ett kompendium som i detalj förklarar hur man utför olika typer av stökiometriska beräkningar.

Viktiga grunder

Det finns några viktiga saker som man måste hålla i minnet när man skall räkna baserat på kemiska reaktioner.

Atomer vare sig förstörs eller skapas

I en kemisk reaktion förstörs inga atomer, och inga nya skapas.

Alla atomer på den ena sidan av en kemisk reaktion finns också den andra sidan

Eftersom inga atomer förstörs eller tillkommer måste alla kemiska reaktionsformler vara balanserade, med andra ord det måste finns lika många av samtliga atomslag på båda sidor av reaktionsformlen. Om vi tar fotosyntesen som exempel, så ser vi att det finns lika många syre, väte och kol på båda sidorna.

$6H_2O + 6 CO_2 \to C_6H_{12}O_6 + 6 O_2$

Kemiska reaktioner anger mol-förhållandet

I en kemisk reaktionsformel anges molförhållandet mellan reaktanter/produkter.

I en kemiska reaktionsformeln står det t.ex.

$C_4H_{10} + 6 \frac{1}{2} O_2 \to 4 CO_2 + 5 H_2O$

Detta betyder att på vänster sida har vi

4 C från $C_4H_{10}$
10 H från $C_4H_{10}$
13 O från $O_2$

På höger sida har vi

4 C från $CO_2$
10 H från $H_2O$
13 O från $CO_2$ och $H_2O$

Som du ser finns det lika många av varje atomslag på båda sidorna. Reaktionen är alltså balanserad.


Länkar

1)
I verkligheten får man oftast inte 100% utbyte av en reaktion.
stoekiometri.txt · Last modified: 2016/10/22 06:05 by 127.0.0.1