User Tools

Site Tools


rna-interferens

RNA interferens (RNAi)

Källa: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2006/popular-medicineprize2006-sv.pdf

RNA interferens är en process där RNA-molekyler binder till mRNA och leder till att de bryts ned. Upptäcken av RNAi gav Fire och Mello Nobelpriset år 2016. RNAi har sedan dess utvecklat till en bra metod för att hämma specifika transkrioptionsprodukter. I naturen är den en metod att tysta en viss gen, och som en del i en immunrespons mot t.ex. virusangrepp, särskilt i växter.

rna-interferens.txt · Last modified: 2016/05/10 12:36 by 127.0.0.1