User Tools

Site Tools


reptiler

Reptiler

Reptilerna eller kräldjuren (även kallade Sauropsida) är en grupp ryggradsdjur med flera olika undergrupper, t.ex. ormar, krokodiler, ödlor och sköldpaddor. Det finns ca 6500 nu levande arter1). Eftersom vissa av undergrupperna – t.ex. krokodilerna – är närmare släkt med fåglarna än med de andra grupperna anses inte reptilerna vara en monofyletisk grupp.

Typiska drag för en reptil är2)

  • fjäll på huden, som är vattentät och ger ett skydd mot rovdjur
  • hjärtan med tre kamrar (utom krokodiler som har ett hjärta med fyra kamrar)
  • de är växelvarma (i motsats till däggdjuren och fåglarna som är jämnvarma)
  • de flesta fortplantar sig genom att lägga ägg med läderartade eller hårda skal
reptiler.txt · Last modified: 2017/12/14 08:10 (external edit)