User Tools

Site Tools


proteinsyntes

Proteinsyntes

Proteinsyntesen är en process när informationen kodad i DNA används för att tillverka ett protein. Den brukar sammanfattas i den centrala dogmen

En människa har ungefär 20-25000 gener, men kan tillverka uppåt 100000 olika proteiner: den stora variationen kommer sig av att exonerna kan kombineras på olika sätt

En process i flera steg

Proteinsyntesen har två huvudsteg: transkriptionen och translationen. I det första kapas en RNA-kopia av en gen, och i den andra tillverkas ett protein baserat på en mRNA-molekyl.

Transkription

[RNA byggs från den kodande DNA-strängen (By LadyofHats - Own work based on:[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], and [8]., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4889777)]

Man kan säga att en arbetskopia av en viss gen tillverkas i transkriptionen. Denna består av RNA i motsats till det ursprungliga DNAet i cellkärnan. Detta sker i ett antal steg

Bindningarna mellan kvävebaserna bryts och det bildas en transkriptionsbubbla på DNA-molekylen Ett enzym – RNA-polymeras – bygger upp en RNA-molekyl baserat på den ena strängen i DNA-molekylen Denna RNA-molekyl innehåller bitar som inte kodar för protein (introner) och dessa klipps bort: kvar är bara exonerna. Det har nu bildats en färdig mRNA-molekyl.

Translationen

[En polypeptid tillverkas vid ribosomen med hjälp av ribosomen och tRNA (By Boumphreyfr - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7200200)] I translationen används informationen i mRNA för att skapa ett protein. Detta sker vid ribosomen, där den genetiska koden används för att tolka mRNAs kodoner

Ribosomen

Ribosom är ett enzym som ligger bakom tillverkningen av proteiner baserat på mRNA och med hjälp av tRNA. En ribosom har ett “veck” där mRNA binds, och i detta veck binder tRNA till mRNA och aminosyran som tRNA bär kopplas ihop med resten av den nytillverkade aminosyrakedjan1)

tRNA

[Translation\\By LadyofHats - Own work based on:[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], and [8]., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4889777] En tRNA-molekyl består av av en 75–90 nukleotider lång RNA-sekvens, där de två änderna ligger nära varandra och binder till en aminosyra. Ungefär i mitten har den en antikodon-sekvens, som har matchande kvävebaser för den mRNA-sekvens som gäller för den aminosyra som tRNA-molekylen bär. Antikodon-sekvensen binder till mRNA, och aminosyran binds till polypeptiden2).

1)
Det nybildade proteinet.
2)
Alltså aminosyrakedjan som håller på att bli ett färdigt protein
proteinsyntes.txt · Last modified: 2017/04/28 10:10 by 127.0.0.1