User Tools

Site Tools


prokaryoter

Prokayoter

Prokaryoter är de organismer som – i motsats till eukaryoterna – inte har cellkärna eller andra membranomslutna organeller. Det finns två grupper av prokaryoter: bakterier och arkeer.

prokaryoter.txt · Last modified: 2017/10/12 08:16 (external edit)