User Tools

Site Tools


peptidbindning

Peptidbindning

Proteiner består av kedjor av aminosyror som länka samman med peptidbindningar, som helt enkelt är amidbindningar mellan två aminosyror. I bindningen reagerar karboxylgruppen hos en aminosyra med aminogruppen hos en annan aminosyra, varvid en molekyl vatten frigörs. Reaktionen är därmed en kondensationsreaktion

[Peptidbindning (röd) mellan två aminosyror och det bildade vattnet (blått) 
 ]

peptidbindning.txt · Last modified: 2018/01/15 20:42 (external edit)