User Tools

Site Tools


naeringsaemnen

Näringsämnen

I maten finns det olika näringsämnen, som brukar delas upp dels i kolhydrater, fett och proteiner, samt i mineraler och vitaminer. Dessa får vi tillgång till via kroppens matspjälkningssystem

Ämnen vi får energi från

Cellens energimetabolism, (huvudsida)

De ämnen vi normalt använder som energikälla är kolhydrater, fett och protein, även om vi även kan få energi från t.ex. etanol. Energin som är bunden i dessa molekyler frigörs i en serie reaktioner som tillsammans ibland lite slarvigt kallas för cellandningen1)

Kolhydrater

Kolhydraterna består av sockermolekyler, antingen ensamma eller sammanlänkade i kedjor.

Antal Benämning Funktion, näring, osv.
1 Monosackarider Enkla sockerarter ger snabb energi. Inne i kroppen är det dessa som cirkulerar i blodet och ger energi till celler och organ
2 Disackarider Dessa sockerarter hittar du bl.a. i vanligt strösocker, men även i mjölk
3–10 Oligosackarider Dessa kortare kedjor kan ha lite olika funktion i kroppen, men de flesta kan brytas ned till enkla sockerter, och därmed ge energi.
11– Polysackarider Dessa är oftast av tre typer: stärkelse, glykogen och cellulosa. de första två kan vi bryta ned, det senare kan vi inte bryta ned.

Fett

Fett i kosten består ofta av s.k. triglycerider, med andra ord tre fettsyror bundna vid en glycerol-molekyl. I kroppen bryts dessa ned till fria fettsyror, som sedan antingen används hela för att bygga upp olika strukturer i cellerna, eller bryts ned med hjälp av beta-oxidation till mindre delar för att ge energi.

Protein

Proteiner består av långa kedjor av aminosyror. Av dessa aminosyror – totalt 20 olika – är 9 stycken essentiella2): de övriga kan vi tillverka själva (i vissa fall från andra aminosyror). Vi kan även få ut energi ur proteiner genom att kolskelettet från en aminosyra (minus amin-gruppen) omvandlas och går in i t.ex. citronsyracykeln.

Mineraler

Vi måste ha ett stort antal olika grundämnen för att understödja olika funktoner i metabolismen. De främsta är kalcium, fosfor, kalium, svavel, natrium, klor och magnesium. Det är även viktigt att ha mindre mängder av ett antal andra ämnen. s.k. spårämmen3).

Vitaminer

Vitaminer (huvudsida)

Det finns ett antal kemiska föreningar som vi inte kan tillverka själva, men som krävs för vår metabolism: dessa är vitaminerna4).

Vattenlösliga och fettlösliga

De fettlösliga vitaminerna kan lagras i kroppen, medan de vattenlösliga lagras mycket sämre. Detta har ine bara betydelse för hur ofta vi måste fylla på med dessa, utan även för riskerna för skador vid överdos: vattenlösliga kommer normalt att elimineras via urinen utan några större effekter vid överdos, medan de fettlösliga kan lagras i kroppens fettvävnader och orsaka problem under en längre tid.

1)
Ordet cellandning skall egentligen endast användas om ett av stegen, den så kallade elektrontransportkedjan.
2)
Fenylalanin, valin, treonin, tryptofan, metionin, leucin, isoleucin, lysine och histidin
3)
Bland annat järn, kobolt, koppar, zink, mangan, molybden, brom, jod och selen
naeringsaemnen.txt · Last modified: 2017/02/27 15:13 (external edit)