User Tools

Site Tools


molekylaerbiologi

Molekylärbiologi

Hur fungerar livet på en molekylär nivå? För att svara på den frågan behöver man kunskaper om t.ex. genetik (särskilt cellens genetik) och biokemi.

molekylaerbiologi.txt · Last modified: 2016/10/30 04:25 by 127.0.0.1