User Tools

Site Tools


meios

Meios

Meios kallas även för reduktionsdelning, eftersom antalet kromosomer reduceras till hälften. Cellerna som bildas är alltså haploida. Meiosen sker i två steg, meios I och meios II, där meios II sker på i princip samma sätt som mitos. Resultatet av en meios är 4 haploida celler.

Meios används för att skapa könsceller, som spermier och äggceller

Meiosens indelning

Meiosen sker i två huvudsteg, meios I följt av meios II, som var och en i sin tur kan delas in i flera steg.

Meios I

Under meios I klyvs homologa kromosomer från varandra.

Meios II

Under meios II separerar systerkromatiderna från varandra. I stort går meios II till som en vanlig mitos

meios.txt · Last modified: 2016/12/23 10:48 by 127.0.0.1