User Tools

Site Tools


maetskala

Mätskalor

Alla data är inte likvärdiga, och det påverkar vilken statistisk analys man kan göra på dem. Om du t.ex. skall räkna de olika typerna av träd i en skog så kan du enkelt särskilja olika kategorier (lövträd–barrträd, osv), men inte t.ex. räkna ut ett medelvärde. I grunden har vi fyra olika mätskalor för våra data.

Nominalskala

Nominalskalan är data som går att separera i grupper, men att vi bara kan räkna antalet i de olika grupperna.

Typiska data

Pojkar och flickor i en klass, olika arter i ett undersökningsområde.

Vilka analyser?

Det finns metoder som chi2 som medger statistisk analys, men de flesta statistiska metoder går inte att använda. Du kan ta fram typvärdet.

Ordinalskala

I ordinalskalan har vi data som kan rangordnas, men det går inte att ange skillnader eller avstånd mellan värdena.

Typiska data

Betygen i skolan är typiska data på ordinalskala, men även i vilken skolform någon har studerat (grundskola, gymnasium, högskola, forskarutbildning) eller IQ1)

Vilka analyser?

Vi kan räka ut typvärde och medianvärde, samt rangordna sina data

Intervallskala

Om det man mäter kan tilldelas ett numeriskt värde kan man använda sig av intervallskalan. Dessa måste kunna jämföras numeriskt, men att dividera dem med varandra är inte meningsfullt, och där det inte finns en naturlig nollpunkt.

Typiska data

Temperatur i celsius, datum.

Vilka analyser?

För dessa data går det även att räkna ut medelvärdet (det aritmetiska medelvärdet)

Kvotskala

När vi har kontinuerligt varierande värden, med en naturlig nollpunkt är våra data på kvotskalan.

Typiska data

Vikt, längd, temperatur i kelvin

Vilka analyser?

För dessa kan vi även räkna ut det geometriska medelvärdet.

1)
Vi vet att IQ på 130 är mer än IQ på 120, men hur vi skall jämföra den skillnaden med den mellan 70 och 80 är tämligen oklart
maetskala.txt · Last modified: 2016/11/13 08:13 by 127.0.0.1