User Tools

Site Tools


loggbok

Loggbok på Internet

Bloggar

Om de skrivaren blog, t.ex på Blogger – Google , men inte med ett Zonline-inlogg av någon orsak – Livejournal eller Wordpress kan läraren lätt följa deras loggar.

Om de skriver på bloggvektyget Postach.io skriver de i Evernote, men det går att klicka “publicera” och få det på en blogg så att du kan läsa det.

Dropbox, Google Drive eller annan molnlagringstjänst

Om man skriver sin loggbok i valfritt program – till exempel Word – kan man dela filen med t.ex en lärare via en molnlagringstjänst.

Delade dokument i Google

Om man skriver i Googles ordbehandlare (Google dokument) så kan man dela den t.ex med en lärare.

Loggboksverktyg

Det finns program som är designade för olika former av loggböcker. Ett sådant kan installeras på en server som skolan i dagsläget förfogar över. Exempel är elog, men det finns ett antal andra.

Sammanfattning

Det som nog känns mest bekant och smidigt för eleverna är nog ett bloggverktyg – förslagsvis blogger – men det är även nog det som ger skolan, eleven och läraren minst kontroll. Ett eget verktyg på skolans egen server ger mest kontroll, medan ett ordbehandlingsdokument i Dropbox eller Google Drive (eller Google Dokument) är en bra kompromiss

loggbok.txt · Last modified: 2023/07/24 13:13 by par