User Tools

Site Tools


loeslighet

Löslighet

Varför löser sig olika ämnen i varandra? Varför är vissa ämnen olösliga i varandra? Ofta rör detta sig om polära/opolära egenskaper hos de ingående ämnena.

Utsaltning

Vid utsaltning har man en blandning av en alkohol och vatten, och tillsätter sedan ett salt. Då kommer alkoholen – som initialt varit löslig i vattnet – att separera ut från vattnet. Egentligen förklaringen till detta fenomen ganska enkel. Vatten “föredrar” att blanda sig med salt (eller snarare med saltets joner), jämfört med att blanda sig med alkoholen (fördelaktigt rent energi- och entropi-mässigt). Så länge det inte finns något salt med i bilden kan vatten och många alkoholer blandas bra, men om man tillsätter ett salt kommer vatten att i första hand omringa jonerna. Då separerar alkoholen ut ur lösningen.

Läs mer om utsaltning

loeslighet.txt · Last modified: 2016/10/30 04:23 by 127.0.0.1