User Tools

Site Tools


lifehacks:lifehacks

Lifehacks

Att göra-listor

Det är lätta att glömma bort vad man skall göra, och ett bra system för att hålla reda på detta är s.k. att-göra listor. Det finns i dag ett stort antal olika program och appar för detta, personligen gillar jag det formatet som kallas todo.txt. Det har fördelen att det är enkelt, och kan hanteras med vilket program som helst som kan hantera text.

TODO.txt format

I grunden finns det tre egenskaper som en rad på en lista kan ha

  1. Prioritet som man sätter med en bokstav, från A till Z (t.ex. (A) för högsta prioritet)
  2. Kontext som man sätter med @ (t.ex. @skolan för saker du skall göra på skolan)
  3. Projekt för att kunna gruppera saker (t.ex. +kemi-1 för saker som har med kursen kemi 1 att göra)

När något är klart skriver man ett “x” i början av raden (man kan även välja att flytta den till filen “done.txt” för att hålla lite mer ordning på saker).

Du kan även skriva in ett datum (åååå-mm-dd) för att hålla koll på när du skapade uppgiften.

Det är inte det mest avancerade systemet, men det fungerar, och du är inte beroende av att en viss app finns kvar (även om Android-appen är tämligen trevlig att arbeta med, personligen är jag inte lika mycket vän med ios-appen även om den fungerar den med).

Mental hälsa (etc)

Minne

lifehacks/lifehacks.txt · Last modified: 2019/09/15 17:20 by 127.0.0.1