User Tools

Site Tools


kvaeveelimination

Elimination av kväve

När djur skall eliminera kväve (vilket bildas när aminosyror och kvävebaser bryts ned), finns det tre alternativ.

Vattenlevande djur bildar ammoniak

De allra flesta vattenlevande djuren bildar ammoniak (NH2), som dock har nackdelen att det är giftigt1). Ammoniak är lättlösligt i vatten, och fiskar eliminerar det från blodet via gälarna.

Däggdjur och groddjur bildar urinämne

[Urinämne, CO(NH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>] För landlevande djur är ammoniak inte en optimal lösning på kväveelimination, utan dessa har utvecklat andra lösningar. Däggdjur och groddjur bildar istället urinämne. Urinämne är inte giftigt, och har bra löslighet i vatten.

Fåglar och reptiler bildar urinsyra

[Urinsyra] Fåglar och reptiler bildar urinsyra, som är en molekyl med låg löslighet i vatten. Därför utsöndras den som fasta kristaller2)

Människor bildar också en mindre mängd urinsyra, men blir det för mycket urinsyra kan den bilda kristaller i njurarna (njursten) eller orsaka gikt om det händer i lederna.

1)
Eftersom det är en bas kommer det att höja blodets pH.
2)
Det hade gått orimliga mängder vatten om djuret löst det i urinen.
kvaeveelimination.txt · Last modified: 2016/11/05 18:06 (external edit)