User Tools

Site Tools


kvaevebaser

Table of Contents

Kvävebaser

[De fem kvävebaserna. Tymin används endast i DNA, medan uracil endast används i RNA.] Det finns fyra kvävebaser som används i DNA: adenin, tymin, cytosin och guanin (oftast förkortat till A, T, C och G). Dessa bildar par så att adenin endast binder till tymin (med två vätebindningar), medan cytosin binder med tre vätebindningar till guanin.

Kvävebaserna binder till ett socker (deoxyribos för DNA, ribos för RNA) och bildar därmed en nukleosid, som i sin tur kan fosforyleras till en nukelotid1).

I RNA

I RNA finns samma kvävebaser som i DNA med ett undantag: kvävebasen tymin är ersatt av uracil, som bilder på samma sätt (m.a.o. till adenin).

Bindning

[Bindning mellan kvävebaserna. Bildkälla: By Iquo - Illustrated by the uploader, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1042812]

Kväebaserna binds samman med vätebindningar, tre mellan cytosin och guanin och två mellan adenin och tymin.

1)
Se molekylaerbiologi för en illustration
kvaevebaser.txt · Last modified: 2017/02/21 18:55 by 127.0.0.1