User Tools

Site Tools


kolhydrater

Kolhydrater

Kolhydrater är en grupp biomolekyler som alla har gemensamt att de består av en eller flera sockermolekyler. Du känner säker till vanligt strösocker, och är disackariden sackaros, och honung som är en blandning av olika enkla sockerarter. När man framställer socker gör man det normalt ur sockerbetor eller sockerrör. Sockerrör trivs bäst där det är varmt, men kräver fyra gånger så mycket vatten om sockerbetorna. För att få fram det vita sockret vi är vana vid i butik renas och kristalliseras för att få fram den vita färgen.

Monosackarider

En enkel sockermolekyl har formeln C6H12O6. Den kanske vanligaste är glukos, som bildas i fotosyntesen och bryts ned i cellandningen.

Trots att de alla har samma formel finns det ett stort antal olika enkla sockerarter: skillnaden är främst hur de olika OH-grupperna sitter vända (m.a.o. uppåt eller nedåt på bilden).Förutom att vara en praktisk energikälla så används olika sockerarter i vår kropp till många andra saker. Ett exempel är DNA, som byggs upp bl.a. av sockerarten ribos (som är en en pentos, och därmed har formeln C5H10O5.

Disackarider -- socker två och två

Ibland sitter sockermolekyler ihop två och två med glykosidbindningar, och då får vi en disackarid (från grekiskans ord för två). Vanligt ströcsocker är en sådan disackarid, som består av en glukosmolekyl och en fruktosmolekyl. I vårt matsmältningssystem bryter vi ned sackaros till de enkla sockerarterna, som vi sen tar upp och bryter ned för att få energi.

Oligosackarider -- en kort kedja av socker

Ett mellanting är oligosackarider, där förledet oligo kommer av grekiskans ord för få, Dessa består av 3–9 sockermolekyler.

Polysackarider -- långa kedjor

Det finns flera olika former av polysackarider, där den absolut vanligaste är cellulosa, tätt följd av stärkelse. I din kropp är däremot en annan polysackarid vanligare, nämligen glykogen.

  • Cellulosa är den polysackariden som växterna tillverkar för att bygga upp sig själva. Trä består till stor del av cellulosa. Vi människor kan inte bryta ned cellulosa, och det kan faktiskt inte några andra djur heller. De djur som livnär sig på att äta cellulosa – som t.ex. en ko – “fuskar” genom att de låter bakterier göra grovjobbet.
  • Stärkelse är en annan polysackarid som tillverkas av växter. Men medan cellulosa är deras byggmaterial är stärkelsen deras energiförråd. I matsmältningssystemet bryts stärkelse ned till socker. Stärkelse består av en blandning av två olika polysackarider: amylopektin och amylos.
  • Glykogen är vårt sätt att lagra socker för senare behov. Vi lagrar glykogen i levern, samt bland annat i musklerna (fast bara i de muskelceller som skall kunna arbeta lite längre stunder).
kolhydrater.txt · Last modified: 2017/02/16 10:21 by 127.0.0.1