User Tools

Site Tools


kemilabbar

Kemi-labbar

Laborationsrapporter

Laborationsrapporter, huvudsida

Som stöd har jag dels skrivit ett exempel på en labbrapport och dels en instruktion för hur man skall skriva.

Laborationer och Demonstrationer

Recept

Recept på olika lösningar (från Skolkemi)

Aggregationsformer

Biokemi

KatalasLabb

Blandat

Brott och kemi (CSI)

Eld

brinnande-sedeln.pdf: Brinnande sedeln (skolkemi)

labb_forbranning_CO2.pdf: Förbränning

Elekrokemi

citronbatteri.pdf: citronbatteri (skolkemi)

Genetik

DNA-ur-kiwi.pdf: DNA ur kiwi (skolkemi)

Katalysatorer

Katalysatorns_inverkan.pdf: Katalysatorers inverkan (demo, explosioner)

Molekyler

    • kristallvatten-i-kopparsulfat.pdf: Bestämning av antalet kristallvatten i kopparsulfat
    • kristallvatten-i-kopparsulfat.pdf: Kristallvatten i kopparsulfat, egen version baserad på Skolkemi-labben

Redox

Magnesium och koldioxid

Magnesium Och Koldioxid Magnesium_och_koldioxid.pdf: Demonstration av hur brinnande magnesium tar ut syre ur koldioxid

Davys Gruvlampa

Davys gruvlampa finns i två versioner, båda från KRC “Davys_gruvlampa.pdf” och “Det_brinnande_ljuset_och_Davys_gruvlampa.pdf”

Blue Bottle

Det klassiska försöket BlueBottle finns dels i den traditionella versionen (“Blå-flaskan.pdf”) och dels i en ny version (“32_Nytt_forsok_om_forsvinnande_blatt.pdf”)

Reduktion av järn

Reduktion av järn på en tändsticka är ett snabbt och enkelt försök som visar på reduktion. Reduktion_av_jarnoxid_pa_en_tandsticka.pdf

Elektronlytisk sönderdelning av vatten

Elektrolytisk sönderdelning av vatten kan man utföra på flera olika sätt

* [[labbar:25Vatten-bestar-av-vate-och-syre.pdf| Vatten består av vate och syre]]
* [[labbar:40_Att_se_vatten_elektrolyseras.pdf| Elektrolys av vatten]] (petriskål, pennor, 9V-batteri)
* [[labbar:Elektrolytisk_knallgas.pdf| Elektrolytisk knallgas i plastpipett]]
* [[labbar:32_Annu_ett_forsok_elektrolys_av_vatten.pdf| Elektrolys av vatten]]
kemilabbar.txt · Last modified: 2016/10/30 04:21 by 127.0.0.1