User Tools

Site Tools


katalysator

Katalysatorer och katalys

När en reaktion skall ske måste först en viss mängd energi tillsättas, reaktionens aktiveringsenergi. Om denna är hög kommer reaktionen endast att ske mycket långsamt. Om en katalysator kan låta reaktionen ta en energimässigt fördelaktigare väg kan aktiveringsenergin att minska, och reaktionshastigheten därmed öka.

Reaktionens jämvikt påverkas inte av en katalysator

katalysator.txt · Last modified: 2016/10/30 04:21 (external edit)