User Tools

Site Tools


introner

Introner

Introner är segment av DNA som inte kodar för proteiner. Många introner har däremot stor betydelse för att avgöra vilka gener som skall användas och när. Till exempel påverkar intronerna vilka exoner som skall kopplas ihop med vilka i när ett tRNA skall byggas i transkriptionen.

Introner finns bara hos eukaryoter, inte hos bakterier. Mellan intronerna sitter exoner, som är de delar av genomet som kodar för proteiner.

introner.txt · Last modified: 2016/10/30 04:18 by 127.0.0.1