User Tools

Site Tools


instuderingsfragor-biokemi

Instuderingsfrågor om biokemi

Dessa frågor – med korta svar – finns även som en fil för Anki

Biomolekyler

 1. Vad är skillnaden mellan monosackarider, disackarider och polysackarider?
 2. Vilka polysackarider finns i din mat?
 3. Vilken formel har en glukosmolekyl
 4. Vilken polysackarid använder din kropp för energilagring?
 5. Vilka bindningar används i cellulosa respektive stärkelse?
 6. Hur många olika aminosyror används i proteiner?
 7. Vilka delar har en aminosyra?
 8. Hur stort är ett protein?
 9. Hur beskriver man ett proteins struktur?
 10. Vilka typer av funktioner kan ett protein ha?
 11. Varför har vi urea i vår urin? Gäller detta alla djur?
 12. Vad är en fettsyra?
 13. Rita en trilgycerid
 14. Varför kallas triglycerider för triglycerider?
 15. Till vad används kolesterol?
 16. Rita en kolesterolmolekyl
 17. Förklara skillnaden mellan en mättad och en omättad fettsyra
 18. Vad är ett transfett?
 19. Var hittar du fosfolipider?

Biokemi

 1. Vad menas med anabolism, katabolism och metabolism?
 2. Skriv summaformeln för de processer som utvinner energi ur glukos
 3. Vilken molekyl är cellens viktigaste energibärare?
 4. Var sker glykolysen?
 5. Hur är energin lagrad i ATP?
 6. Vilka delar har energimetabolismen?
 7. Hur får vi energi ur ett fett?
 8. Jämför fett och kolhydrater som energilagringsmedium i kroppen.
 9. När bildas det mjölksyra i musklerna?
 10. Hur får vi energi ur ett protein?
 11. Ge en översikt över hur mycket energi vi som mest kan få ut ut de olika stegen i cellandningen?
 12. Vad är ett enzym?
 13. Vad består ett enzym av?
 14. Vad kan hända med pyruvatjonerna från gykolysen?
 15. Allmänt hållet, hur fungerar ett enzym?
 16. Varför påverkas många enzymer av t.ex. pH?
 17. Vad kallas NAD+ och FAD med ett gemensamt namn?
 18. Hur många pyruvatjoner bildas från varje glukos?
 19. Vilken roll har koenzym A i fettnedbrytningen?
 20. Hur många ATP bildas direkt i citronsyracykeln?
 21. Vad sker i andningskedjan?
 22. Vilka olika energisubstrat kan en människa tillgodogöra sig?
 23. Hur många ATP bildas vid den fullständiga nedbrytningen av glukos?
instuderingsfragor-biokemi.txt · Last modified: 2018/05/24 15:21 (external edit)