User Tools

Site Tools


informationssoekning

Informationssökning

En viktig del av det vetenskapliga skrivandet är att se vad andra redan skrivit om ämnet. Inom naturvetenskapen är man aldrig ensam, men står på sina föregångares axlar och stöder sig på (och samarbetar ibland med) andra som också arbetar inom samma fält. Men att hitta allt om ett visst område 'är svårt, och ännu svårare är att att hitta det som är relevant för det man själv arbetar med.

Det finns i grunden tre olika strategier för att hitta källor, t.ex. när du vill hitta “allt” om t.ex. arsenikförgiftningar.

1. Skapa en heltäckande sökfras

Om du letar i en riktig sökdatabas och skapar en bra sökfras kan du hitta ganska mycket av det som är relevant1). Beroende på vad du vill hitta kan t.ex. Pubmed eller Google Scholar.

Fördelen med denna strategi är att du potentiellt hittat alla källor som berör din frågeställning.

Begränsningen är att det är extremt viktigt att den sökfrasen du skapar är heltäckande och samtidigt inte alltför öppen: du vill inte behöva manuellt leta genom hundratals icke-relevanta träffas för varje intressant träff. Du måste även veta tillräckligt för att skapa en bra sökfras.

2. Snowball-metoden

Denna strategi har fått sitt namn av att mängden källor växer som en snöboll. Börja med en källa som verkar intressant. Se vilka källor denna citerar, läs dem och se sedan vilka källor den i sin tur citerar. Fortsätt detta mönster tills du antingen har hittat tillräckligt med källor eller inte längre hittar nya källor.

Fördelen med denna strategi är att du kan dra nytta av andras arbete, och hittar källor som andra sett vara värda att använda.

Begränsningen är att man bara hittar äldre källor. Om artikeln man läser är från 2012, då citerar den av naturliga skäl inga källor som är nyare än så.

3. Citat-metoden

I moderna sökdatabaser kan man även se vem som citerar en källa. Om du därför startar med en bra källa kan du se vilka andra artiklar som citerar denna. Du kan givetvis sedan gå vidare längs detta spår, och se vem som i sin tur citerar de källorna.

Fördelen är att man ser de källor som andra använt, och kan följa utvecklingen från en tidigt startpunkt fram tills nuläget.

Begränsningen är att om man börjar med en källa som är tämligen färsk kommer man inte att hitta äldre litteratur.

Sammanfattning

Det finns olika strategier som alla har olika fördelar och begränsningar. I de flesta fall kan man uppnå ett bra resultat genom att kombinera dessa:

  1. Sök med en sökfras,
  2. Läs de artiklar du hittar med denna
  3. Följ upp vilka källor dessa citerar
  4. När du hittar en källa som du anser är bra, se vem som citerar den källan.

Så var inte rädd för att söka källor eller läsa mycket: desto mer du läser desto mer lär du dig om ämnet. Och glöm inte bort att anteckna vad du hittar i varje källa: då blir det enklare att skapa korrekta källhänvisningar när du skall skriva själv!

Läs mer

informationssoekning.txt · Last modified: 2017/01/25 14:37 by 127.0.0.1