User Tools

Site Tools


immunfoersvaret

Immunförsvaret

Vårt immunförsvar har flera olika nivåer, som sammanlagt skyddar det oss mot infektioner av främmande organismer (virus, bakterier och parasiter).

Barriär

Vår hud och våra slemhinnor fungerar som en förvånansvärt bra barriär mot smittämnen

Medfödda försvaret

Det medfödda försvaret är ett system som känner igen de flesta patogener (smittämnen) och snabbt agerar mot dessa. Delar som är en del av detta är ätarcellerna (fagocyterna) och de så kallade natural killer cellerna och de allmänna imflammatoriska reaktionerna.

Adaptiva försvaret

Det icke-medfödda systemet är ett långsammare system som bygger på att antikroppar reagerar på smittämnen i kroppsvätskorna, men även på lymfocyter som attackerar infekterade celler. Detta system lär sig kontinuerligt att känna igen nya patogener.

Vaccinationer bygger på att detta system aktiveras.

immunfoersvaret.txt · Last modified: 2017/03/03 11:46 by 127.0.0.1