User Tools

Site Tools


ikt:molnlagring

Molnlagring

Molnlagring är en form av molntkjänster1), där man kan lagra data på en extern sever och komma åt den över Internet. Exempel på detta är Dropbox, Google Drive eller Microsoft OneDrive.

Fördelar

  • Säkrare lagring, kan användas som en form av backup för att skydda mot skadad eller stulen dator
  • Man kan dela dokument t.ex. mellan en jobbdator, en mobil, en iPad och en privat dator.
  • Man kan dela dokument med andra.

Nackdelar

  • Dessa bör inte användas för data som har någon form av integritetsbehov: det finns ingen juridiskt hållbar garanti för att inte utomstående kan komma åt dina data. Oftast finns inte ens servern i Sverige, vilket är problematiskt om man måste ha hänsyn till PUL. Det finns ett fåtal leverantörer av molnlagring som erbjuder lösningar där dina data är skyddade av kryptering även på företagets servrar2)
  • Det ökar risken för att en hackare skall komma åt dina data då det sker nättrafik mellan en extern server och din dator.
  • Man har ingen garanti för att företaget skall fortsätta att leverera tjänsten i framtiden.
  • I vissa fall medför uppladdningen att tjänsteleverantören får vissa rättigheter till materialet.

Integrering med andra molntjänster

Ibland är molnlagringstjänsterna integrerade med andra applikationer, till exempel Googles ordbehandlare

1)
andra exempel är t.ex. Google Dokument eller gmail
2)
Till exempel Spideroak, Sync.com och E-box
ikt/molnlagring.txt · Last modified: 2016/05/03 06:26 by 127.0.0.1