User Tools

Site Tools


ikt:google_classroom

Google Classroom

Google Classroom är en lärplattform skapad av Google och är en del av deras “Google Apps For Education” (GAFE). Det finns ett flertal liknande lärplattformar på marknaden.

Grunder

I Google Classroom skapar en lärare en klass, och bjuder in elever till denna1). I varje klass lägger läraren in meddelanden, uppgifter eller frågor. Eleverna kan sedan se dessa och t.ex. svara på en fråga, läsa ett meddelande eller lämna in en uppgift. Läraren kan se och ge feedback/betyg2) på uppgifter, och eleverna kan se vilka uppgifter de har lämnat in och vilka de inte lämnat in.

Klassen

Den grundläggande indelning i Classroom är klassen. Döp klassen till något lämpligt, och välj om du vill lägga in en egen bild istället för de som finns färdiga. Notera att det inte finns något sätt att dela in en klass i grupper, utan alla elever kommer att se samma saker.

Inbjudan

Som lärare har man två strategier för att lägga in nya elever i en klass: antingen delar man ut en kurskod 3) eller så bjuder man in elever med vissa emailadresser. Viktigt här är att veta att endast adresser som är registrerade i Googles GAFE-system kan läggas in4), och det alltså inte går att lägga in en elevs privata adress. De elever man bjuder in får ett email med en inbjudan, och en länk de kan klicka på för att gå med.

Eleverna måste manuellt välja att godkänna inbjudan, eller använda kurskoden.

Händelser i ett flöde

Alla händelser som läggs in hamnar i ett flöde, med det senaste överst5) Det finns inget annat sätt att styra ordningen på händelserna.

Ämnen: gruppera meddelanden och uppgifter

När man lägger in ett meddelande, en uppgift, etc i Classroom man man välja ett Ämne för inlägget. Detta gör det möjligt för eleverna (och lärarna…) att enkelt hitta alla inlägg av en viss typ. I meny-panelen på vänster sida syns de ämnen som läraren skapat för klassen: klicka på ett av dem för att enbart visa den typen av inlägg.

Händelser

Händelser som skapas kan vara av tre olika slag: meddelanden, uppgifter och frågor. Alla tre kan ha en bifogad fil eller länk. Filer laddas upp från datorn, man kan länka till ett dokument på Google Drive, en YouTube-film eller en URL till t.ex. en webbsida. Under händelsen finns det ett kommentarsfält där elever och lärare kan lägga in kommentarer.

Som lärare kan man även redigera händelser: klicka på “de tre punkterna” i övre högra hörnet och välj redigera.

När man skapar en händelse kan man välja att spara den som utkast, då syns den inte för eleverna.

Meddelanden

Ett meddelande är en form av envägskommunikation: eleverna får ett meddelandet men läraren har inget sätt att se vilka elever som sett vilka meddelanden.

Uppgifter

En uppgift är något som eleverna kan lämna in ett svar på. En uppgift kan ha ett inlämningsdatum, om man inte ändrar den är det dagen efter uppgiften skapas. Eleverna lämnar in t.ex. en fil eller en länk till ett dokument i något av Googles program (t.ex. ett ordbehandlingsdokument).

Eleverna kommer att se vilka uppgifter de har kvar, och kan välja att klicka “inlämnat” utan att lämna in en bilaga. Det senare är bra om de t.ex. lämnar in ett papper eller är delaktiva i ett grupparbete.

Grupp-uppgifter

Om eleverna arbetat tillsammans på en inlämning finns det några viktiga punkter att hålla i minnet:

  • Feedback syns bara för den eleven som lämnade in dokumentet
  • Det finns inget sätt i Classroom att koppla flera elever till en inlämning: eleverna måste skriva i dokumentet vilka de har arbetat tillsammans med.

Delade filer kan bara lämnas in av skaparen

Om en grupp elever arbetar tillsammans på ett dokument i Google Drive måste den elev som initialt skapade dokumentet lämna in det. Lösningen för eleverna är att spara dokumentet som en kopia: då kan de lämna in kopian.

Frågor

En fråga är en uppgift där eleverna svarar direkt i Classroom. Man kan välja om de skall kunna ändra sina svar, och även om de skall kunna se övrigas svar. Detta kan med fördel användas som en form av exit tickets. Observera att när man sparat en fråga kan man inte ändra inställningarna!

Betyg och feedback på uppgifter

Betyg

Man har som lärare möjlighet att lägga in ett betyg på en inlämnad uppgift, men bara enligt olika poängskalor: antingen väljer man att skapa en kod för vilka poängsummor motsvarar ett betyg, eller så lämnar man det blankt.

Om man väljer att ge betyg kan man ladda med alla betyg som en CSV-fil6) eller direkt i Googles kalkylark.

Feedback

Man har som lärare två sätt att ge feedback. Man kan skriva kommentar, eller kommentera direkt i texten (filen måste då öppnas i något av Googles dokument, eller redigeras externt i t.ex. MS Word och delas med eleven). Fältet för det förra ligget längst ned på sidan: klicka på den inlämnade uppgiften och scrolla ned till botten av sidan (“privat kommentar”).

Integration med övriga GAFE

Classroom är en del i Googles paket Google Apps for Education. I grunden är de övriga Googles vanliga tjänster, i en del fall med vissa modifikationer.

  • Google mail. Den vanliga Google mail-tjänsten, men med en avsändardomän((Alltså allt på höger sida om @-tecknet).
  • Dokument, osv är de vanliga Googles nättjänster för ordbehandling, kalkylark, presentation, osv.

Fördelarna med denna integration är t.ex. om en elev lämnar in ett dokument skapat i denna miljö kommer läraren att kunna kommentera och ge feedback direkt i dokumentet, och eleven kommer då att se dessa. Samma effekt går att uppnå med externa dokument (t.ex. MS Word), men det kräver flera steg i arbetsflödet.

Nytt läsår

När man har ett nytt läsår kan det vara bra att antingen arkivera sina kurser, eller rensa i dem (ta bort elever, uppgifter, osv).

Mer att läsa

1)
Det går inte att automatiskt lägga till elever, utan eleverna måste själva gå med.
2)
Dock kan inte bokstavsbetyg ges
3)
Syns överst på sidan under fliken “Elever”
4)
I Jämtland alltså endast zonline-adresserna
5)
Man kan välja att flytta en gammal händelse överst på sidan: händelser som läggs till efter detta lägger sig sedan ovanför den.
6)
CSV-filer kan enkelt öppnas i Excel
ikt/google_classroom.txt · Last modified: 2016/09/08 06:49 by 127.0.0.1