User Tools

Site Tools


hormon

Hormon

Körtlar (endokrina körtlar) bildar hormoner som efter att ha cirkulerat med blodet har en verkar antingen lokalt på ett enstaka organ, eller på hela kroppen. Då sm mängder hormon är lösta i hela blodvplymen har dessa normalt en mycket låg koncentration, ofta i storleksordningen pmol/dm3 till nmol/dm31). Detta medför i sin tur att hormoner har en mycket hög affinitet för sin receptor. Koncentrationen av hormoner styr storleken av deras effekt.

Det finns ett stort antal olika hormoner, exempel är meltonin2) och insulin3). Det är därför som många har svårt att sova när det är ljust. I grunden kan man säga att det finns hormoner som styr

 • vatten och saltbalans
 • energibalansen i kroppen
 • stress
 • tillväxt och utveckling
 • fortplantningen

Typer av hormon

Det finns tre typer av hormon:

 • Peptidhormoner som är proteiner eller kortare peptider.
 • Steroidhormoner, som är molekyler baserade på kolestrol
 • Aminoderiverade hormon

Peptid/proteinhormoner

Dessa är allt från korta peptider (från 3 aminosyror och uppåt) till fullskaliga proteiner. De tillverkas i flera steg, där en preprohormon tillverkas av ribosomer på det korniga endoplasmatiska nätverket. I detta tillstånd är de inaktiva, och de modifieras sedan till prohormoner (även de normalt inaktiva) i golgiapparaten. Där placeras de i vesikler och modifieras där till sin slutliga aktiva form.

Pepetidhormoner har normalt en kort halveringstid4) i kroppen när de har cirkulerar. Eftersom proteiner är relativt lättlösliga i blodplasman kräver de inga bärarmolekyler.

Exempel på peptidhormon är insulin.

Steroidhormoner

Dessa är baserade på kolestrol och tillverkas av binjurarna, könskörtlarna och av moderkakan. Dessa är mycket svårlösliga i blodplasman, och transporteras därför av särskilda transportproteiner. Eftersom de är fettlösliga kan de inte lagras i vesikler, och tillverkas därför endast när de skall utsöndras. Detta medför även att de inte kan utsöndras lika snabbt som peptidhormonerna.

I många fall modifieras dessa hormoner vidare i målcellen.

Exempel på steroidhormoner är testosteron och östrogen

Aminoderiverade hormon

Dessa är bildade från en aminosyra (tyrosin eller trytofan). En del av dessa är vattenlösliga, andra är det inte, och halveringstiden i kroppen varierar

Exempel på dessa är melatonin, adrenalin och tyreoideahormonerna T4 och T35).

Bärarmolekyler

Dessa påverkar hormonets effekt på flera olika sätt:

 1. De ökar hormonets halveringstid i blodplasman genom att de skyddar mot nedbrytning
 2. De ökar hormonets löslighet i blodplasman
 3. De gör hormonet otillgängligt. Endast den fria andelen är biologiskt aktiv, även om den totala koncentrationen i blod är (mycket) högre6).

Hur verkar då ett hormon?

Det når en cell, och binder till specifika receptorer (m.a.o. mottagarmolekyler som bara binder med just det hormonet) på dess yta. Detta påverkar cellen, vissa enzymer kan börja bildas, förstöras, aktiveras eller deaktiveras. Cellen kan också börja utsöndra ett eller flera ämnen, eller dess celldelning kan påverkas.

Jämförelse med nervsystemet

Jämför med nervsystemet, det gav snabb förändring. Hormonerna kan ge liknande förändringar, men det är långsammare (minuter till timmar), både i starten och att avklinga.

Styrning

Frisättningen av hormoner kan styras på flera olika sätt

 • En nervcell som aktiveras av ett stimuli7) och frigör et hormon
 • En kaskad där ett hormon påverkar frisättningen av ett andra hormon (etc)
 • Stimuli kan direkt påverka hormonets frisättning

Signalen kan även minskas genom att receptorn påverkas eller genom en negativ feedback8) som i sin tur minskar hormonets koncentration i blodplasman.

Endokrina körtlar

Vi har många endokrina körtlar, både i hjärnan och ute i kroppen. I hjärnan är främst hypothalamus, tallkottkörteln och hypofysen viktiga. Ute i kroppen är äggstockarna/testiklarna och binjurarna kanske de viktigaste, men även sköldkörteln fyller en viktig roll.

Endokrina receptorer

Vattenlösliga hormoner binder till receptorer på mottagarcellens cellmembran, medan fettlösliga tyroid- och steroidhormoner diffunderar genom membranet in i cellen. De fettlösliga hormonerna agerar sedan direkt på en receptor i cellplasman eller cellkärnan och påverkar därmed vilka proteiner som transkriberas. För de hormoner som binder till en receptor i cellmembranet9) sker sedan en snabb påverkan på cellens metabolism, som i sin tur påverkar vilka protein som syntetiseras från genomet.

1)
Med andra ord biljondels till miljarddels mol/dm3
2)
Melatoinin bildas i mörker och hjälper oss att somna
3)
Insulin är ett peptidhormon som styr blodsockerhalten
4)
Med andra ord den tid det tar för hälften av dem att brytas ned.
5)
Skillnaden mellan dessa är att T3 har en jodrest mindre, och att T4 kan konverteras till T3 i kroppsvävnaderna
6)
Detta kan ha en stor effekt på effekten av både naturligt förekommande hormon och t.ex. hormoner som tillsats som läkemedel
7)
Ett stimulki är signalen som startar hela kedjan.
8)
Där slutprodukten av t.ex. en kaskad hämmar kaskaden
9)
Det finns flera olika typer av dessa, som binder till olika ämnen och har olika effekt inne i cellen.
hormon.txt · Last modified: 2016/12/15 07:55 (external edit)