User Tools

Site Tools


haelsa

Hälsa och sjukdomar

Incidens av sjukdomar i Sverige

Janusinfo: Ingen ökad incidens av diabetes i Sverige ingen_oekad_incidens_av_diabetes_i_sverige.odt

Autoimmuna sjukdomar

Mikroorganismer (etc) som orsakar sjukdomar

Bakterier

Sjukdomar som orsakas av bakterier kan i många fall behandlas med antibiotika. Dock är antibiotikaresistens mer och mer vanligt.

Prioner

* Blogginläägg om prioner, galna kor och avmagrade älgar Samt en och annan kannibal…

Virus

  • Ett blogginlägg om vad Ebola är och inte är, smittsamhet och behandling
haelsa.txt · Last modified: 2017/09/27 10:27 by 127.0.0.1