User Tools

Site Tools


genteknik

Genteknik

En mindmap om genteknik. Med olika tekniker man man manipulera cellers gener, för att t.ex. stänga av eller ändra existerande gener, eller tillsätta helt nya gener. Om man direkt manipulerar genomet hos en organism skapar man en genetiskt modifierad organism (GMO).

En ny teknik som använts mycket är CRISPR


Länkar

genteknik.txt · Last modified: 2016/10/30 04:16 by 127.0.0.1