User Tools

Site Tools


fotosyntesen

Fotosyntesen

Fotosyntesen är den process genom vilken gröna växter binder energin i solljus i kemisk form. Med ord kan formeln sammanfattas till

solljus + koldioxid + vatten –> druvsocker + syrgas

Som balanserad kemisk formel blir det

$6 H_2O + 6 CO_2 \xrightarrow{solljus} C_6H_{12}O_6 + 6 O_2}$

Egentligen sker reaktionen i flera steg, bland annat i den s.k. calvincykeln

I växterna

I växterna sker fotosyntesen i de gröna bladen, i en organell som heter kloroplast.

Evolution

Fotosyntesen utvecklades först av olika bakterier, och använde då initialt reduktionsmedel som väte eller vätesulfid: senare utvecklades cyanobakterierna, som kom att dominera. Kloroplasterna är cyanobakterier som har utvecklats till en organell, även om det är en organell med egen arvmassa1).

Ekologisk betydelse

I och med att fotosyntesen binder solens energi i en kemiskt tillgänglig form är det extremt viktig för i princip samtliga ekosystem på jorden.

Länkar

1)
En egenskap den delar med mitokondrien
fotosyntesen.txt · Last modified: 2016/10/30 04:14 by 127.0.0.1