User Tools

Site Tools


evolution

Evolution

Evolutionen är, enkelt uttryckt, berättelsen om – och mekanismerna bakom – hur olika arter har uppstått och utvecklats. Livet började på jorden för ca 4,1 miljarder år sedan, och har sedan dess utvecklats till det vi ser idag, med miljontals arter som lever överallt, från havens djupaste bottnar, arktis isar och vulkaniska källor med vatten som är över 100 C varmt.

Livets utveckling

Livets utveckling (huvudsida)

Man har funnit spår av liv på jorden som kan dateras till 4,1 miljarder år sedan1), men liv i någon större mängd och med tydligare bevis finns från drygt 3,5 miljarder år sedan.

Det första livet var encelligt, och bestod av primitive bakterier, även om det redan för drygt 3 miljarder år sedan uppstod enkla flercelliga/kolonibildande uppstod så kom djuren mycket senare2).

Artbildning

Artbildning (huvudsida)

När en nya art bildas kallas detta för artbildning. Detta kan se på ett antal olika sätt, men dety vanligast är genom geografisk isolering

Mekanismer bakom evolutionen

Naturligt urval

Naturligt urval (huvudsida)

En av de stora mekanismerna bakom evolutionen är det naturliga urvalet. Det naturliga urvalet är helt enkelt den mekanism som gör att fördelaktiga egenskaper blir vanligare i efterkommande generationer. Detta kommer sig från tre saker:

  • Det finns alltid en variation inom en population
  • Olika egenskaper ger olika förutsättningar
  • Egenskaper går i arv mellan generationerna

Eftersom det alltid finns en konkurrens mellan individerna3) kommer punkterna ovan att leda till att de bäst anpassade individerna överlever och kan fortplanta sig i större grad, och därmed ge sina egenskaper i arv till nästa generation.

Genetisk drift

När bara en mindre del av en population får chans att föröka sig kommer det ofta att bli ett skevt urval, på grund av slumpen. Detta kan leda till att organismer gradvis över tid ändrar egenskaper.

[Källa:  Gringer - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23655974]


Länkar

2)
För ca 1-1,5 miljarder år sedan
3)
Antingen direkt om t.ex. föda eller boplatser, eller indirekt om att bäst undvika exempelvis rovdjur
evolution.txt · Last modified: 2016/09/14 13:24 by 127.0.0.1