User Tools

Site Tools


eukaryoter

Eukaryoter

En eukaryot organism har celler med en cellkärna och organeller omgivna av cellmembran. Eukaryoter är en av de tre huvudsakliga domänerna hos allt liv (de andra är de två grupperna av prokaryoter: bakterier och arkeer). Till eukaryoterna räknas bland annat jäst, svampar, däggdjur och amöbor.

eukaryoter.txt · Last modified: 2016/04/05 04:32 (external edit)