User Tools

Site Tools


eukaryot

Eukaryot

Eukaryoterna är en av livets tre domäner. Det som skiljer dem från bakterier och arkéer är att de har membranomslutna organeller i sina celler, varav den viktigaste är cellkärnan.

eukaryot.txt · Last modified: 2016/11/05 07:19 by 127.0.0.1