User Tools

Site Tools


epigenetik

Epigenetik

Epigenetik är studiet av fenotyper1) som inte kan förklaras av ändringar i DNA-sekvensen. I många fall rör det som om förändringar på kromosomnivå, där olika gener aktiveras eller inaktiveras, men det har även använts för att beskriva prioners effekter på en organism. Historiskt har ett flertal olika definitioner använts, men idag (2017) gäller den som först gavs i inledningen till detta stycke.

Celldiffentiering

När celler differentieras under fostertiden är det en form av epigenetik.

1)
Fenotyper: ärftliga egenskaper
epigenetik.txt · Last modified: 2017/01/10 03:45 by 127.0.0.1