User Tools

Site Tools


enzymer

Enzymer

Ett enzym är ett ämne – ett ämne i en levande varelse, normalt ett protein, men i vissa fall en RNA-molekyl – som katalyserar en reaktion. Den gör detta genom att bilda ett enzym-substratkomplex, som sedan faller sönder till ett fritt enzym och en (eller flera) produkter.

S + E → ES-komplex → E + P

Genom att den kemiska reaktionen tar en annan väg påverkas dess hastighet, men inte dess jämvikt

Historia

Man har sedan 1800-talet känt till att det fanns något som påverkade reaktioners hastighet. Till exempel insåg Lous Pasteur detta när han studerande jäsningen av socker till alkohol. Ordet enzym användes dock först 1878 av den tyska fysiologen Wilhelm Kühne (ordet kommer från grekiskans ord för att jäsa något).

Det första enzym son renades var pepsin (av Northrop, Sumner and Stanley år 1926: detta gav dem Nobelpriset år 1946 då de även visade att det var att protein.

Enzymkatalyserade reaktioner

Viktiga fakta

 • Enzymer är mycket större än sina substrat
 • Enzymer binder till substraten med svaga krafter; elektrostatiska interaktioner, van der Waals och hydrofoba interaktioner
 • Den aktiva delen av ett enzym bildar oftast ett veck eller fördjupning i enzymet.
 • Enzymets aktiva del är tre-dimensionellt
 • Vissa enzymer bildas först i en inaktiv form – ett zymogen – som sedan aktiveras
 • Ett enzym kan hämmas av en inhibitor
  • Kompetetiv hämmning: ett ämne som inte är enzymets substrat bilder reversibelt till den aktiva delen av enzymet. Vid ökande koncentration substrat ersätts detta av substrat.
  • Icke-kompetetiv hämmning: en ihibitor binder till en del av enzymet utanför det aktiva området och påverkas dess struktur så att det inte längre kan bilda substratet. Denna typ av hämning verkar oberooende av substratets koncentration.
 • Många enzymer är beroende av koenzymer eller prostetiska grupper
  • Koenzymer är ett organiskt ämne som binds till enzymet under reaktionen. Ett exempel på detta är vitamin B1 som är koenzym vid nedbrytningen av socker och aminosyror.
  • Prosteytisk grupp: ett ämne – ofta ett organiskt ämne – som är hårt bildandet till ett protein. Exempel på detta är järnet i en hemoglobinmolekyl och vitaminet biotin.

Hämning

Att vissa enzymer kan hämmas används bland annat av vissa läkemedel. Ett exempel är acetylsalicylsyra, som hämmar de båda enzymer COX-1 och COX-2, och därmed påverkar smärtupplevelsen. Även många giftiga ämmen påverkar enzymet, och dessa kan därför få mycket stor effekt trots att endast en liten mängd kommer in i kroppen.

Man använder även sig av kompetitiov hämning vid metanol eller etylenglykolförgiftning. Etylenglykol i sig är inte giftigt, men det bryts ned at alkoholdehydrogenas till oxalsyra, som är giftigt (och bl.a. bildar kristaller i njurarna). I fallet metanol är det den bildade formaldehyden som är giftig. I båda fallen kan man hämma enzymet alkoholdehydrogenas genom att ge en dos etanol, som kompetativt hämmar enzymet

Styrning av enzymaktivitet

Många inhibitorer används för att reglera enzymers aktivitet. Om den slutgiltiga produkten av en kedja enzymer även fungerar som en kompetetiv hämmare för det initiala enzymet regleras produktionen på ett smidigt och robust sätt

enzymer.txt · Last modified: 2016/10/30 04:12 (external edit)