User Tools

Site Tools


energimetabolism

Energimetabolismen

Ibland kallas detta lite slarvigt för cellandningen, men ordet cellandning skall egentligen endast användas om det sista steget, den så kallade elektrontransportkedjan. Beroende på vilka molekyler som används som energikälla sker detta på lite olika vägar.

Kolhydrater

[Översikt över energimetabolismen.] Man kan dela in cellandningen i fyra steg:

  1. elektrontransportkedjan (den egentliga cellandningen)

De första två stegen sker i cytoplasman, medan de senare två sker i mitokondrierna (hos eukaryoterna).

Fetter

De flesta fetter i utnyttjar som energikälla är främst triglycerider. Dessa bryts ned i glycerol och fettsyror, där glycerolen kan tas in i citronsyracykeln, medan fettsyrorna först bryts ned i beta-oxidationen.

Proteiner

Aminosyror som inte används direkt bryts ned till energi. Aminogruppen tas bort och resten konverteras till någon intermediär i energimetabolismen. De flesta aminogrupperna ovandlas till urinämne. De flesta kolskelett från aminosyror omvandlas till acetyl-koenzym A, pyruvat acetoacetyl koenzym A eller någon intermediär i citronsyracykeln

energimetabolism.txt · Last modified: 2018/04/27 09:48 by 127.0.0.1