User Tools

Site Tools


ekologi

Ekologi

Ekologi är läran om hur olika ekosystem fungerar, samverkan mellan de olika biotiska och abiotiska faktorerna.

Översikt

Grunder för att förstå ekosystem är att förstå flödet av energi och näringsämnen.

Det är även viktigt att förstå interaktioner mellan olika trofiska nivåer och olika former av symbios.

Populationsekologi

Se Populationsekologi (huvudsida)

Läran om hur populationers storlek och struktur styrs.

Samhällsekologi

Se Samhällsekologi (huvudsida)

Läran om hur samhällen (samverkande populationer) fungerar.

ekologi.txt · Last modified: 2017/10/27 10:54 by 127.0.0.1