User Tools

Site Tools


data

Data från en undersökning

När man genomför en undersökning gäller det att spara all den information som man kan tänkas behöva framtiden. Under försökets gång kanske man tar genvägar, men när man för in det i ett kalkylark bör man se till att ha med all information som kan behövas. Normalt sett bör följande finnas med:

  • Vem som samlade in varje datapunkt.
  • Vad som observerades. Kanske är det en art (Urtica diocia), en grupp (kiselager) eller något annat (t.ex. “4 skorplavar”, eller “pH 5.9”).
  • När samlade du in just den datapunkten? Räcker datum, eller är klockslag också viktigt?
  • Var det observerades (om relevant: viktigare för en ekologiskt undersökning än för ett fysikförsök på labbet). För en enklare undersökning kan en benämning duga (“östra bryggan”), men GPS-koordinater det du bör sträva efter.

Se till att skriva in allt så snart du har möjlighet, lita inte på ditt minne!

data.txt · Last modified: 2016/11/13 08:09 by 127.0.0.1