User Tools

Site Tools


daeggdjur

Däggdjur

Däggdjuren (klass Mammalia) är en grupp bland ryggradsdjuren som kännetecknas av att de har1)

I övrigt kan nämnas att

  • alla har samma sätt att styra individens kön via kromosomerna:
    • honor har XX
    • hanar har XY
  • hjärtat har fyra kamrar, vilket förbättrar syresättningen av blodet.
  • de röda blodkropparna saknar cellkärna, något inga andra djur har3)
  • underkäkarna består av ett ben på vardera sidan

De är den enda kvarvarande gruppen av Synapsiderna (däggdjursliknande reptiler).

Tre grupper lever idag

Kloakdjur (Monotrema)

Denna är den äldsta nu levande gruppen, som troligen hade sitt ursprung för drygt 200 miljoner år sedan. Ḱarakteristiskt för gruppen är att den har en bakre kroppsöppning (kloak) snarare än separat slida och anus.

Pungdjur (Marsupalia)

Pungdjur har de normala delarna som definierar däggdjuren, men deras ungar föds tidigt undre fosterutvecklingen och växer sedan färdigt i en extern pung. Fler faktorer bidrar till detta, bland annat att de utan moderkaka hav svårt att förse större foster med näring, men även då deras livmoder och slida är mycket annorlunda4) formade. I grunden har de tre slidor, med en gemensam yttre öppning som sedan delar sig i tre: en i mitten som fostret föds genom, och två på sidorna där spermierna färdas upp till livmodern. Urinledarna går genom öppningarna mellan de tre slidorna, vilket förhindrar att de växer ihop (vilket händer under moderkaksdjurens fosterstadium).

Moderkaksdjur (Placentalia)

Moderkaksdjuren är den idag dominerande gruppen av däggdjur. De har en moderkaka och ett höftben som har en öppning stor nog för att föda fram relativt välutvecklad avkomma.

1) , 3)
“Vad är ett däggdjur? Vad skiljer dem från andra djur?”, Lunds universitet. http://www.djur.cob.lu.se/Svar/Daggdjur.html
2)
“Däggdjur”, Naturhistoriska riskmuseet. http://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/djur/daggdjur.1067.html
4)
Se Kangaroos have three vaginas för mer detaljer.
daeggdjur.txt · Last modified: 2017/12/14 04:28 (external edit)