User Tools

Site Tools


crispr

CRISPR

Förkortningen CRISPR står för “Clustered regularly-interspaced short palindromic repeats” och är något som finns naturligt i bakterier, som en del i deras adaptiva immunförsvar mot virus1). Det består av korta sekvenser av DNA, med repeterande områden som fungerar som markörer. Bakterierna samlar på sig främmande DNA från t.ex. virus eller plasmider, men även samla in det från omgivningen. Bakterier använder det bland annat i former som liknar RNA-interferens2) för att skydda sig mot kända virus, vilket i sin tur är en drivande orsak bakom evolutionen hos virus.

Som genteknik-metod har den använts sedan 20123), när man visade att det gick att använda som teknik även hos eukaryoter. Den har använts för flera olika ändamål, allt från att inaktivera sjukdomsgener till att producera biobränslen eller GMO och anses ha mycket stor potential, då den är snabb, enkel att använda och billig. Som metod för att ändra i mänskligt genom anses den dock av många inte vara tillräckligt mogen för annat än studier, i alla fall när den används på embryon i forskningssyfte snarare än vuxna individer4). Under slutet av 2016 har dock en grupp i Kina testat det på en människor5) för att i första hand behandla olika cancerformer. Med mycket stor sannolikhet kommer CRISPR att användas fär olika former av gentiskt medicin.

I sin ursprungliga form klipper CRISPR sönder en gen6), men man har utvecklat tekniken för att även både lägga till nya gener eller att reglera de som redan finns där7).

Två olika enzym används

Man använder idag två olika enzymer för att utföra CRISPR: Cas9 och Cas11. Dessa är i grunden mycket liknande varandra, men skiljer sig på några viktiga punkter

  • Cas9 ger en s.k. blunt end när det kapar DNA8) vilket ger en risk för mutationer när kedjan lagas. Cas11 ger däremot en så kallad klistrig ände där strängarna inte kapas rakt av utan me den förskjutning.
  • Cas11 kapar bortom där det binder till DNA, varför samma markör kan användas för att kapa igen om en mutation uppstått
1)
Se t.ex. Ekaterina Pak “CRISPR: A game-changing genetic engineering technique”. http://sitn.hms.harvard.edu/flash/2014/crispr-a-game-changing-genetic-engineering-technique/
3)
Sara Reardon: “Welcome to the CRISPR zoo” Nature News 09 March 2016. http://www.nature.com/news/welcome-to-the-crispr-zoo-1.19537?WT.mc_id=TWT_NatureNews
5)
David Cyranoski “CRISPR gene-editing tested in a person for the first time”, Nature News 15 November 2016. http://www.nature.com/news/crispr-gene-editing-tested-in-a-person-for-the-first-time-1.20988
6)
Bakterierna använder den för att bekämpa virus genom att klippa sönder deras DNA
7)
Som exempel har en forskargrupp en och en stängt av samtliga gener för att hitta den som gav motståndskraft mot ett hudcancerläkemedel.
8)
Båda strängarna kapas på samma punkt
crispr.txt · Last modified: 2017/01/09 13:11 by 127.0.0.1