User Tools

Site Tools


cellmembran

Cellmembran

Ett cellmembran består av av ett dubbelt lager av fosfolipder, med den hydrofoba fettsyreresterna vända inåt och och de hydrofila delarna utåt. Dessa innehåller även kolestrol och t.ex. jonkanaler

cellmembran.txt · Last modified: 2016/10/30 04:08 by 127.0.0.1