User Tools

Site Tools


cellen

Den levande cellen

[Översiktlig bild av eukaryot och prokaryot cell] En levande cell är den minsta enheten för en levande organism. Bakterier och andra encelliga organismer består bara av en enda cell, medan t.ex. en människa består av knappt 40 biljoner celler1). Det är stora skillander mellan en eukaryot och en prokaryot cell, där den största är att prokaryoten saknar organeller och har en cellvägg, medan eukaryoten har en cellkärna.

Cellens delar

En cell har ytterst ett cellmembran bestående av fosfolipider i ett dubbelt lager, som innesluter cytoplasman, alltså vätskan inne i cellen, och de organeller som finns inne i denna.

Organellerna

Se även organeller (huvudsida)

Organellerna fyller funktioner liknande kroppens inre organ. Bland dessa finns

  • Cellkärnan, som bara finns hos eukaryota celler, innehåller cellens arvsmassa, dess DNA.
  • Mitokondrierna är den organellen där större delen av cellens energimetabolism sker.
  • Kloroplaster finns bara hos gröna växter och är den organell där fotosyntesen sker.
  • Ribosomerna är den organell som står för översättningen av genernas information till proteiner.
1)
Enligt en del beräkningar ungefär 3,72×1013 stycken, se http://www.leijonhufvud.org/2013/10/24/hur-manga-celler-finns-det-i-din-kropp/ för mer om denna beräkning.
cellen.txt · Last modified: 2017/10/12 08:16 by 127.0.0.1