User Tools

Site Tools


biomolekyler

Biomolekyler

Biomolekyler är de molekylerna som är specifika för levande organismer. Man man brukar räkna in de fyra stora – kolhydrater, proteiner, fetter och nukleinsyror dit, men även alla mindre molekyler som metaboliter1) och alla olika naturprodukter (t.ex. terpener) som inte faller in under någon av de övriga grupperna.

Kolhydrater

Kolhydrater (huvudsida)

De olika kolhydraterna är olika former av socker, och polymerer av dessa. De främsta formerna är

  • Monosackarider. En enda sockermolekyl, t.ex. glukos.
  • Disackarider Två sockermolekyler som är bundna til varandra. Exempel är sackaros (strösocker) och laktos. Dessa bryts snabbt ned till monosackarider i kroppen.
  • Stärkelse En lång kedja av glukosmolekyler. Används som energilager av växter, och son föda av bl.a. människor. Bryts ned till monosackarider i tarmen.
  • Cellulosa Är också en polysackarid. Långa kdjor, som vi inte kan bryta ned. Vissa djur tar hjälp av bakterier för att kunna bryta ned cellulosa (t.ex. termiter och idisslare).
  • Glykogen Polysackarid. lagras i bl.a. levern och musklerna, som ett snabbt tillgängligt energilager. En människa har ca 1 kg glykogen i kroppen.

Protiner

Proteiner (huvudsida)

Proteiner är polymerer av aminosyror. Dessa har många olika funktioner ti kroppen, bland annat som enzymer, hormoner, bärarmolekyler och för olika strukturer.

Fetter

Fetter (huvudsida)

Det finns olika typer av fetter, t.ex. fosfolipiderna i cellmembranen, triglyceriderna i vår fettvävnad och olika ämnen baserade på kolestrol. Många användningsområden, bland annat som energilager och som råmaterial till många hormoner

Nukleinsyror

Nukleinsyror (huvudsida)

Nukelinsyrorna är DNA, RNA och artificiella analoger till dessa.


Länkar

1)
Metaboliter är ämnen som bildas av en organisms ämnesomsättning (dess metabolims).
biomolekyler.txt · Last modified: 2017/01/26 10:21 by 127.0.0.1