User Tools

Site Tools


biologilabbar

Biologi labbar

Anatomi

* Övning med Anatomisk atlas /home/par/documents/undervisning/biologi/hs/labbar/anatomisk-atlas.pdf

Botanik


Cellbiologi


CellLabb

celler-lab.pdf: Cell-labb celler-lab-2.pdf: Cell-labb (alt 2)

Ekologi


SkogsExkursion

skogsexkursion.pdf: Skogsexkursion (gymnasiet)

Evolution


* Origamifåglen

  • origami-fagel.pdf: Origamifågeln

* ValarIVardande

  • Valar_i_vardande.pdf: Valar i Vardande

* HemoglobinSekvens

  • Övning_Släktskap.pdf: Släktskap via hemoglobinsekvens (papper och penna

* TreeThinkingChallenge

  • tree-1.pdf: Fylogentiska träd (1 av 2)
  • tree-2.pdf: Fylogentiska träd (2 av 2)

* PangeaPussel

  • pangea_pussel.pdf: Pangea-pussel

Fysiologi


Matspjälkningen

* matspjalkning-ovning.pdf: Övningar på matspjälkningen (papperslabb) * Pepsin_lab.pdf: Pepsin-labb * labb_forbranning_CO2.pdf: Metabolism och CO2-produktion

Enzymer

* Katalaslaboration.pdf: Enzymkinetik med katalas

Cirkulationssystemet

  • cirkulations-labb.pdf: Cirkulationssystemet

Nervsysstemet

  • sinnesfysiologi.pdf: SInnenas fysiologi

Genetik


DNAModell

  • dnamodSE.pdf: DNA-modell i papper (Svenska)
  • dnamodEN.pdf: DNA model in paper (English)

Limnologi


Plankton

Konservera med 2–5% Lugols jod. proverna hållbara i minst något år i kylsskåp,

Fördelar: fixativ och infärgning för att bäst viualisera ciliater

Nackdelar: maskerar klorofyllets fluoresens

Alternativ: 30%EtOH, 30%glutaraldehyd eller 3% HAc kan också användas för tillfällig bevaring av zooplankton

Zoologi


PlanktonKonservering

– ParLeijonhufvud - 2015.03.25

Enkelt_trad_NCBI.pdf: Enkelt träd mha NCIB Bottendjur.pdf: Bottenlevande djur

fiskgal.pdf: Fiakars gälar och försurning Planetmodell.pdf: Planetmodell

biologilabbar.txt · Last modified: 2015/10/25 20:14 by 127.0.0.1