User Tools

Site Tools


biokemi

Biokemi

I biokemin arbetar man med olika typer av biomolekyler, som kolhydrater, proteiner, fetter och kvävebaser. Man kan även räkna den molekylära biologin dit.

biokemi.txt · Last modified: 2016/10/30 04:07 by 127.0.0.1