User Tools

Site Tools


bindning

Kemisk bindning

Man måste skilja på två typer av bindning: den inom molekyler och den mellan molekyler.

Inom atomer och jonföreninar

Molekyler

Molekyler hålls ihop med kovalent bindning där atomerna delar på ett eller flera par elektroner. dessa kan delar jämnt (om de har lika elektronegativitet) eller olika om elektronegativiteten skiljer sig åt. I det senare fallet kallas bindningen för polär. Om skillnaden i elektronegativitet är tillräckligt stor (ca 2,1) övergår bindningen snarare till att bli en jonbindning.

Jonbindning

När elektroner går över helt från en atom till en annan kallas detta för en jonbindning. Man har få fått två laddade joner, som hållas ihop av elektrostatiska krafter.

Metallbindning

Metallbindning (huvudsida)

Metallbindning brukar förklaras som “katjoner i ett bad av fria elektroner”. Detta är en användbar grov förenkling av verkligheten. I realiteten har metallerna delokaliserade elektroner, elektroner som de delar med närliggande atomer. Denna bild förklarar alltså bättre de egenskaper som en metall har.

Mellan molekyler

Intermolekylär bindning (huvudsida)

Molekyler kan hållas ihop på några olika sätt: van der Waals-binding, dipol-dipolbindning och med vätebindning.

bindning.txt · Last modified: 2016/10/30 04:06 by 127.0.0.1