User Tools

Site Tools


bakterier

Bakterier

Bakterier är encelliga prokaryoter utan cellkärna och med en cellvägg av peptiodglykan, en polymer av socker och aminosyror. Det är en av de tre domänerna man delar in allt liv i.

bakterier.txt · Last modified: 2016/11/05 07:22 by 127.0.0.1