User Tools

Site Tools


axonterminalerna

Axonterminaler (kemiska synapser)

I änden av axonerna finns synapserna. Där överförs signalen från en nervcell till en annan, eller till en annan cell (t.ex. en muskelcell).

[Synaps mellan två nervceller\\ 
2: vesikel med neurotransmitter, 4: synapsgap, 5: postsynaptiska receptorer, 6: kalciumkanal, 8: återtag av neurotransmittorer\\  
Bildkälla:  https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11438067]

  1. Aktionspotentialen färdas längs axonen och når axonterminalen.
  2. Spänningsstyrda Ca2+ jonkanaler öppnas och kalcium flödar in i cellen.
  3. Vesikler1) fyllda med neurotransmittersubstans flyttar sig till synapsens ände och smälter samman med dess cellmembran
  4. Neurotransmittern släpps ut i synapsgapet
  5. Neurotransmittern binder till receptorer på den postsynaptiska cellen2)
  6. Receptorn aktiveras

Receptorn är ofta en ligand-aktiverad jonkanal.

1)
Små membranblåsor med signalsubstans
2)
Alltså cellen på andra sidan synapsgapet
axonterminalerna.txt · Last modified: 2020/10/27 04:33 by par